راځئ تنکیو زده کوونکو ته تختې، میزونه او چوکۍ چمتو کړو

د غازي تاج محمد خان منځنۍ ښوونځی چې څه موده وړاندې د سیدآباد ولسوالۍ د ګربت باغک په کلي کې د ځایي کلیوالو او یو شمېر خیرخواه کسانو له خوا به شخصي لګښت جوړ شوی او اوس مهال پکې له لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې شاوخوا ۶۱۰ تنه زده کوونکي په زده کړو بوخت دی. د نومړې منځنۍ ښوونځی مدیر ښاغلي سیدحبیب د عمر مایار خیریه بنسټ څخه غوښتنه وکړه چې زموږ د ښوونځی لپاره د مارکري تختو، میزونو او چوکیو په ځانګړي ډول استادانو ته د چوکیو او میزونو په چمتوالی کې همکاري وکړئ.

$0
raised
0
donations
$3,000
goal

How much would you like to donate? As a contributor to The Omar Jan Mayaar Foundation we make sure your donation goes directly to supporting our cause. Thank you for your generosity!

$
Who's giving today?
We’ll never share this information with anyone.
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Billing Details

Terms
Here's what you're about to donate:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Donation Total

Donation Total: $100